Tag Archives: bạch phượng cửu

枕上书 – 董贞…Chẩm Thượng Thư – Đổng Trinh

Từ hồi đọc bộ Tam sinh tam thế Thập Lý đào hoa, mối tình Phượng Cửu – Đông Hoa đế quân đã được nhắc đến rồi. Chỉ biết là Phượng Cửu rất yêu Đông Hoa, 1 lòng hướng về Đông … Tiếp tục đọc

Video | Posted on by | Thẻ , , , | 3 phản hồi